Περιγραφή εφαρμογής

Ο Filezilla είναι εφαρμογή που τρέχει σε δικό της παράθυρο: