Μπάρα μενού

Στην μπάρα μενού θα βρούμε:

  1. Επιλογές μενού 
  2. Εικονίδια συντομεύσεων
  3. Πλαίσιο γρήγορης σύνδεσης