Επιλογές μενού

Οι επιλογές μενού περιλαμβάνουν:

Αρχείο:
01. Διαχειριστής τοποθεσιών
02. Αντιγραφή τρέχουσας σύνδεσης στο διαχειριστή τοποθεσιών
03. Νέα καρτέλα
04. Κλείσιμο καρτέλας
05. Εξαγωγή
06. Εισαγωγή
07. Εμφάνιση των αρχείων που επεξεργάζονται τώρα
08. Έξοδος
Επεξεργασία:
09. Οδηγός ρύθμισης δικτύου
10. Καθορισμός των προσωπικών δεδομένων
11. Ρυθμίσεις
Προβολή:
12. Ανανέωση
13. Λίστα φακέλου φίλτρα
14. Σύγκριση φακέλων
15. Συγχρονισμός περιήγησης
16. Γραμμές κατάστασης
17. Γραμμή εργαλείων
18. Γραμμή γρήγορης σύνδεσης
19. Αρχείο συμβάντων
20. Δομή τοπικών φακέλων
21. Δομή απομακρυσμένων φακέλων
22. Λίστα αναμονής
Μεταφορά:
23. Επεξεργασία λίστας αναμονής
24. Προεπιλογής ενέργειας υπάρχοντος αρχείου
25. Τύπος μεταφοράς
26. Διατήρηση των χρονικών σφραγίδων στα αρχεία που μεταφέρθηκαν
27. Όρια ταχυτήτων
28. Χειροκίνητη μεταφορά
Εξυπηρετητής:
29. Ακύρωση τρέχουσας λειτουργίας
30. Επανασύνδεση
31. Αποσύνδεση
32. Αναζήτηση απομακρυσμένων αρχείων
33. Εισαγωγή προσαρμοσμένης εντολής
34. Εμφάνιση κρυφών αρχείων
Σελιδοδείκτες:
35. Προσθήκη σελιδοδείκτη
36. Διαχείριση σελιδοδεικτών
Βοήθεια:
37. Έλεγχος για αναβαθμίσεις
38. Εμφάνιση του διαλόγου καλωσορίσματος
39. Λήψη βοήθειας
40. Αναφορά σφάλματος
41. Μνεία