37. Έλεγχος για αναβαθμίσεις

Επιλέγοντας το μενού “Βοήθεια/’Έλεγχος για αναβαθμίσεις” η εφαρμογή ελέγχει στον ιστότοπο του δημιουργού, αν υπάρχει έκδοση νεώτερη από αυτήν που έχουμε εγκατεστημένη και μας ενημερώνει ανάλογα, δίνοντάς μας τη δυνατότητα λήψης της νεώτερης έκδοσης και εγκατάστασης αυτής.