40. Αναφορά σφάλματος

Επιλέγοντας το μενού “Βοήθεια/Αναφορά σφάλματος” μεταφερόμαστε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του δημιουργού της εφαρμογής, όπου υπάρχουν οδηγίες για το πως θα αναφέρουμε κάποιο σφάλμα στη λειτουργία της εφαρμογής, που έχουμε ανακαλύψει.