39. Λήψη βοήθειας

Επιλέγοντας το μενού “Βοήθεια/Λήψη βοήθειας” μεταφερόμαστε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα του δημιουργού της εφαρμογής, όπου υπάρχουν οδηγίες χρήσεως της εφαρμογής Filezilla στην αγγλική γλώσσα.