41. Μνεία

Επιλέγοντας το μενού “Βοήθεια/Μνεία” εμφανίζεται ένα παράθυρο με τους συντελεστές δημιουργίας της εφαρμογής.