38. Εμφάνιση διαλόγου καλωσορίσματος

Επιλέγοντας το μενού “Βοήθεια/Εμφάνιση διαλόγου καλοωσορίσματος” εμφανίζεται το αρχικό παράθυρο καλωσορίσματος, που άνοιξε την πρώτη φορά που τρέξαμε την εφαρμογή, μετά την εγκατάσταση.

Στο παράθυρο αυτό, θα βρούμε συνδέσμους προς τις αντίστοιχες σελίδες του δημιουργού του Filezilla, με χρήσιμες πληροφορίες, όπως:
– Την έκδοση της εφαρμογής
– Τι νέο υπάρχει
– Λήψη βοήθειας
– Τεκμηρίωση